F.A.Q. Veel gestelde vragen


Veel gestelde vragen over de Stichting Monument Jonge Verkeersslachtoffers

Gaat het om kinderen?
Het gaat om jonge mensen; jong is zeer betrekkelijk. Laten we zeggen dat het gaat om mensen die veel toekomst verliezen of die een groot deel van hun leven door blijvend letsel anders moeten invullen dan ze misschien hadden gewild.

Gaat het om mensen die door een ongeluk om het leven zijn gekomen?
Neen, niet alleen; het monument komt er ook voor mensen die door een ongeluk blijvend letsel hebben opgelopen en daardoor gehandicapt zijn, geestelijk of lichamelijk.

Wat wil de stichting nog meer, naast het oprichten van het monument?
De Stichting heeft geen andere doelstellingen.

Wat heeft Ted Alfrink er mee te maken?
Er kwamen zoveel positieve reacties op het gedenkteken voor Ted Alfrink aan de Europalaan, dat de vader van Ted bedacht een monument op te richten voor alle jonge verkeersslachtoffers. Veel mensen vonden dat een goed initiatief en helpen nu mee om het doel te realiseren.

Wordt het een monument voor Ted?
Neen, er is al een gedenkteken voor Ted. Op de Europalaan, op de plaats van het ongeluk. Het monument komt op een andere plek.

Blijft het gedenkteken voor Ted aan de Europalaan bestaan?
Misschien wel. De beslissing daarover staat los van het al dan niet realiseren van het Monument voor Jonge Verkeersslachtoffers. De Stichting ziet het monument absoluut niet als een vervanging van bermmonumenten. Iedereen heeft recht op zijn persoonlijke invulling.

Hoeveel geld is er nodig voor het monument?
De totale kosten belopen ca. 70.000 Euro. Een aanzienlijk deel hiervan is bijgedragen in natura; ongeveer 40.000 Euro is in geld bijeengezameld.

Wie heeft het monument gemaakt?
De gekozen kunstenaar is Karoly Szekeres uit Deventer. Hij heeft ervaring met kunst in de openbare ruimte en heeft een kunstwerk ontworpen dat, hoewel dichtbij het razende verkeer, toch rust en troost kan bieden.

Welke acties werden ondernomen om geld in te zamelen?
Stimuleren van evenementen bij scholen en sportverenigingen, sponsoring door bedrijven en particulieren, de website, digitale kettingbrief, fondswerving bij bestaande fondsen en instellingen, bekendheid via radio, televisie, dag- en weekbladen

Hoe ziet het monument er uit?
Het gaat om een groep van drie bronzen, naturalistische figuren, levensgroot, zittend op een muurtje. De sfeer is er een van verslagenheid, verdriet, troost en verder gaan. De figuren hebben iets eigentijds. Het ontwerp zal ruimte, een plek, bieden aan familie en vrienden. In die opzet zullen zij, door hun aanwezigheid in levende lijve, de groep beelden aanvullen en zo het verder leven, het op de toekomst gericht zijn, symboliseren.

Wie is de eigenaar van het monument?
Op de dag van de onthulling zal de stichting het monument schenken aan de Gemeente Nuenen.

Wie zorgt voor het onderhoud?
Het Plein College Nuenen heeft het monument .geadopteerd., wat inhoudt dat zij in samenwerking met de gemeente de verzorging en het onderhoud van het monument regelt.