Foto overzicht in de categorie: Monument.


Foto van het monument
monument november 2006

monument november 2006

monument november 2006

monument november 2006

Bloemen gelegd ter gelegenheid van de herdenking verkeersslachtoffers 20 november 2007 in Vught.
22 december 2007
22 december 2007