Het POV heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het monument voor jonge
verkeersslachtoffers. In dit bericht willen wij graag toelichten waarom we
dat gedaan hebben. 

 

Wat is het POV?

Het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV) Noord-Brabant heeft als doel
het verbeteren van de verkeersveiligheid in Brabant en daardoor het
verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. 

De gestelde doelen zijn spijkerhard. De nationale doelstelling voor 2010
bijvoorbeeld is dat er per jaar in Nederland niet meer dan 900 verkeersdoden
en 17.000 ziekenhuisgewonden mogen vallen in het verkeer. Nog te veel hoor
ik u denken maar met het bereiken van deze doelstelling in 2010 zullen wij
een van de meest verkeersveilige landen ter wereld zijn. De Brabantse
doelstelling is natuurlijk een afgeleide van deze nationale doelstelling.

 

Hoe werkt het POV aan verkeersveiligheid?

De POV organisatie werkt er hard aan om samen met haar partners de
verkeersveiligheidsdoelstelling te halen. POV richt zich daarbij in het
bijzonder op de gedragsbe´nvloeding van de mens als verkeersdeelnemer. Geen
eenvoudige klus kan ik u verzekeren. Mensen laten zich namelijk niet graag
be´nvloeden. Zeker niet door de overheid en zeker niet als het gaat om
gedrag. En toch lukt het ons door een juiste mix van educatie, communicatie
en handhaving de verkeersdeelnemers tot meer verkeersveilig gedrag te
bewegen. (Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle BOB-campagne) Van alles de
juiste dosering en we zien de afgelopen 10 jaar een daling van het aantal
verkeersslachtoffers. En dat bij een sterke toename van mobiliteit.

 

Waarom een provinciale donatie aan het monument voor jonge
verkeersslachtoffers?

Het herdenkingsmonument is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor de
familie en nabestaanden van de jonge verkeersslachtoffers. Familie en
nabestaanden krijgen met dit monument een symbool om stil te staan bij goede
herinneringen, verdriet, en de toekomst zonder..

Hopelijk zal het monument bij velen ook een appÚl doen op hun
verkeersgedrag. Op deze manier probeert het POV en dus de provincie,
positief, bij te dragen aan een verkeersveilige toekomst.

 

Rob Gacsbaranyi

POV-Noord-Brabant

www.povbrabant.nl